Langue

Translate

Connexion

Vous avez déjà un compte? Connecter

Mga Pangunahing Sustansiya: Ang mga Kwento ni Ryza

Mga Pangunahing Sustansiya: Ang mga Kwento ni Ryza

by IRRI RKB

12549 views - Submitted on Tue, 17/11/2015


Language:


Agtube et Access Agriculture ne sont pas responsables du contenu de cette vidéo

Sino ang mas nakakaalam sa wastong nutrisyon para sa palay kung hindi ang palay mismo? Ipinakikilala si Ryza, ang nagsasalitang palay! Siya ang magsasabi sa inyo na ang wastong nutrisyon sa palay ay may kinalaman sa pagbibigay ng tamang sustansiya sa tamang dami at sa tamang oras.


Sundan ang mga kuwento ni Ryza at tuklasin na ang wastong nutrisyon para sa malusog na palay ay kasingdali ng mga letrang ATM.


Sa videong ito, ipapakita ang A sa ATM ng wastong nutrisyon - Alamin ang mga pangunahing sustansiya na kailangan ng palay. Makakakuha ka ng impormasyon sa mga sumusunod:


• mga pangunahing sustansiya para sa palay

• mga pinanggagalingan ng sustansiya para sa

palay

• mga karaniwang grado ng abono


Para sa karagdagan impormasyon tungkol sa 'site-specific nutrient management' magtungo sa: http://www.irri.org/ssnm at http://youtu.be/3GbguNguk-8


Para sa karagdagan impormasyon tungkol sa internet at 'mobile-phone based applications' na nagbibigay ng rekomendasyon sa mga magsasaka para sa kanilang palayan, magtungo sa: http://www.irri.org/nmrice


Para sa karagdagan pang video tungkol sa 'Tales of Ryza the Rice Plant', magtungo sa: http://youtu.be/tkVNnZcF07o


Ilang bahagi ng script mula sa video: Gaya ng sa tao, ang kalusugan ng palay ay nakasalalay sa wastong nutrisyon. Bukod sa tubig at sikat ng araw, kailangan ng palay ng mga sustansiya upang mabuhay at lumago. Pero, upang makakuha ng mas masaganang ani, kailangan ninyong bigyan ang inyong mga palay ng tamang sustansiya sa tamang dami sa tamang oras. Ito ang ibig sabihin ng wastong nutrisyon.

Produced by the International Rice Research Institute (IRRI; http://irri.org )

through the Irrigated Rice Research Consortium (IRRC; http://web2.irri.org/our-partners/networks/irrigated-rice-research-conso... )


in partnership with the Philippines Department of Agriculture and the Philippine Rice Research Institute (PhilRice)


with support from the

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

International Fertilizer Industry Association (IFA)

International Plant Nutrition Institute (IPNI)

International Potash Institute (IPI)


With the assistance and participation of

Ms. Maricar Alberto as the voice of Ryza

Mr. Manuel Marcaida III as the Narrator


Jun Correa

Scriptwriter


Jessieca Narciso

Videographer


Joseph Sandro

Video Editor


Isagani Serrano

Photographer


Holly Torres

Animator


Paul Hilario

Harris Tumawis

Cartoonists


Tess Rola

Script Editor


Isidro Tolentino

Fieldman/Driver


Dr. Roland Buresh

Executive Producer


 
Nos Sponsors