Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

SAWBO: How to Identify and Scout for Fall Armyworm in Malagasy (accent from Madagascar)

SAWBO: How to Identify and Scout for Fall Armyworm in Malagasy (accent from Madagascar)

by Barry Pittendrigh

4789 views - Submitted on Tue, 22/10/2019Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

You can download this video here: https://sawbo-animations.org/842 Ny « chenille légionnaire » dia karazana olitra mpanimba ny voly katsaka ary mety handrava ny vokatra manontolo. Ny fomba tsara indrindra entina hiarovana ny voly katsaka manoloana an’io bibikely io dia ny fitiliana azy mialoha mba ahafahana mandray fepetra haingana. Ao anatin’ity horonan-tsary ity no hanazavana ny fomba fitiliana an’io olitra mpanimba katsaka io mba hahafahanao mandray fepetra hiarovanao ny volinao sy ny tenanao ary ny ankohonanao.


 
Our Sponsors